torstai 28. marraskuuta 2013

Lukijapostia - Mail from a reader

St Nicholas, 18. centuryKoso-täti lähetti minulle kuvan Kotkan kirkon pyhän Nikolaoksen ikonista. Akateemiseen tyyliin maalatun pyhän taustalla riehuu meritaistelu. Kyseessä on varmaankin Ruotsinsalmen ensimmäinen meritaistelu, joka käytiin elokuussa 1789, ja jonka Venäjä voitti. Heinäkuussa 1790 käytiin toinen taistelu, jonka voitti Ruotsi. Wikipedia kertoo, että sen jälkeen Venäjä aloitti alueella linnoitustyöt, jotka johtivat pikku hiljaa Kotkan kaupungin syntyyn. 

Yksi vuoden 1790 taisteluissa uponneista laivoista oli venäläinen fregatti St Nikolai. Ikoni saattaa myös olla maalattu laivan mukana hukkuneiden sotilaiden muistolle. Vuonna 1948 St Nikolain hylky löydettiin vahingoittumattomana. Politiikka ikonitaiteessa on aiheena vähintään väitöskirjan mittainen - ja erittäin sekava - tarina, jota en ryhdy tässä kertomaan.


One of my readers, auntie-Koso, sent me a picture of the icon of St Nicholas from the church in Kotka, South East Finland. In the icon there is a naval battle going on behind the saint. More than likely it is the first battle of Svensksund, in which Russia defeated Sweden 1789. In 1790 there was another battle, which Sweden won. Wikipedia tells us that after this Russia started to build fortifications in the area, which later led to the founding of the city of Kotka.

In the battle of 1790 one of the ships that sunk was a Russian frigate called St Nicholas. The icon might also be painted to the memory of the soldiers who lost their lives. In 1948 the hull of St Nicholas was found intact. Politics in iconography is a long - and probably most disorderly - story, at least the length of a doctoral thesis, I will not go deeper in to this subject now.

lauantai 23. marraskuuta 2013

En sittenkään yksin - I am not alone

Itse asiassa, ikonimaalari ei koskaan työskentele yksin. Mukanani on aina vähintäänkin kulloinkin maalattava pyhä, lisäksi varmasti Pyhä Henki tai... äh, en ole teologi, enkä lähde arvailemaan keitä siinä on paikalla. Työnaloitusrukouksessa käännytään mm. apostoli Luukkaan, ensimmäisen ikonimaalarin puoleen. Joskus, kun on kimurantti kohta, mutisen: Pyhä Andrei Rublev, rukoile minun puolestani, ennen kuin lasken siveltimen kärjen työlle. Ja yleensä apua on annettu. Joskus menee hieman pieleenkin, ja pitääkin mennä. Eihän sitä muuten opi.

Vaikkei ajattelisikaan näin konkreettisesti, symbolisesti takanani on koko taidehistoria, tyylikausineen ja tekniikoineen. Ennen ikoneita oli Kreikan ja Rooman taide, Kaksoisvirran maan ja Egyptin taide, jotka kaikki antoivat vaikutteita Bysantin taiteeseen. Ja aina kun hieron pigmenttiä esipiirroksen taakse siirtääkseni sen laudalle, ja kämmeneni värjäytyy maapunaisella, jokin minussa palaa kivikauden luolamaalareiden luo.

Työ "ominpäin" maalattavan Pantokratorin parissa eteni melko ripeästi, kun sitkeä flunssa piti minut kotona päivisin. Oli rento ja luottavainen olo, työ rullasi eteenpäin kuin omalla painollaan - köhästä huolimatta. Lisäksi tuntui että päässä nalkutti "sisäinen ikonimaalauksen opettaja", sietämätön tyyppi, joka pani minut korjaamaan mitä milloinkin. Oikein etsimällä etsi kaikenlaista puolikelpoa, eikä antanut rauhaa, ennen kuin olin korjannut sen moitteettomaksi! Tässä alla on siunaavan käden taakse lisätty pala sinistä viittaa. Vietin illan tehden kuvahakuja netissä ja tulin siihen tulokseen, että tämän himationin pitää näkyä käden yläpuolella, sillä kaikissa vanhoissa (ja/tai hyvissä) ikoneissa se näkyy! Minkäs teet?


Vertaile tämän tekstin viimeiseen kuvaan
Compare to the last picture in this post.


Hiusten ensimäinen vaalennosväri - First light color on the hair.


 Toinen valo hiuksissa. Tämän jälkeen tulee lasuuri. 
 Second light on the hair. After this comes a glaze.


Ei paha. Katsotaan mitä maestro sanoo.
Not too bad. Let´s see how maestro likes it.

As a matter of fact, an iconographer never works alone. The saint you are painting is inevitably there. And the Holy Gost, I should think, and... erm, I am not a theologian, I better not guess who could be present. In the prayer I say before I start painting, apostle Luke, the first iconographer is mentioned. If there is a particulary difficult detail, I usually mumble "Holy Andrei Rublev, pray for me!" before I put the brush tip on the board. Usually help is given. Of course I make mistakes too, I must make them, in order to learn from them.

Thinking less concretely, I have the whole history of art behind me, with all it´s epochs and multitudes of techniques.  Before the icons there was the art of the Greeks and Romans, the art of Mesopotamia and Egypt, all of these giving their influence to the byzantine art. Every time I rub earth red pigment behind a drawing in order to transfer it on a board, and my palm is dyed red too, I remember my stone-age colleagues.

My work on my "all by myself" Pantokrator is advancing rapidly, because a stubborn flu, wich has kept me at home. Despite the coughing I have felt confident about what I have done, and been able to make the right decisions. I also seem to have acquired a "inner iconography teacher", a insufferable character, who seeks for mistakes and makes me redo things until they are perfect. Here above you find a picture of the blessing right hand. Behind it I added a bit of blue himation. I spent a evening doing searches on the net and came to the conclusion that the himation must be visible above the hand, since all old and/or good icons shows it that way! What else can I do?

maanantai 11. marraskuuta 2013

Pyhä Antonios Suuri - Saint Anthony the Great

Lasten päiväkotitäti on ortodoksi, ja on pyytänyt minua maalaamaan Antonios Suuren ikonin. Tottahan toki niin tärkeälle ihmiselle pitää ikoni maalata! Mallina käytän Theopanes Kreetalaisen Meteoran luostarin seinämaalausta. Malli on hyvä ja selkeä, kun sitä katsoo, voi melkein päätellä mitä pitää tehdä. Tällä kertaa ei tarvitse improvisoida. Maalaaminen on miellyttävää, ei stressaavaa. Aloitin työn syyskuussa ja se taitaa valmistua ennen joulua.


Pyhän Nicholas Anapausaksen luostari, Meteora
Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, Meteora


Teofanes Kreetalaisen seinämaalauksia, Antonios Suuri ensimmäisenä vasemmalla.
Secco paintings by Teophanes the Cretan, St. Anthony the Great first to the left.

I am painting St. Anthony the Great for a friend. The model is from Theophanes the Cretans wall paintings at Holy Monastery of St. Nicholas Anapausas, Meteora. It is so nice to have a clear model. The painting is so easy to read, I can almost tell what is the next thing to do. No improvising this time. It is easy and pleasant to work on this icon. I started the work in September and now it seems I might complete it before Christmas.


 

Piirros laudalla - Drawing transfered to the board.


Sankir ja kavonpiirteet - Sankir and more drawing.


Ensimmäinen valoväri - First light colour.


Toinen valoväri - Second light colour.


 Yöllinen rukous - A prayer in the night.


Partaan tuli pientä korjausta - Correction for the beard.

Seuraava työvaihe on kasvojen ja käsien viimeiset valot, parran vaalennoskerrokset ja kasvojen yksityiskohdat. Sitten puuttuukin enää reuna, teksti ja kirjakäärön teksti.

The remaining things to do: last light in the face and hands, light and details in the beard, the details of the face. The "frame" the text and the text on the parchment, and I´ll be ready!